• Türkçe
  • English

ITTES 2021 - Eğitim Söyleşileri  1. Dijital Dönüşüm Sürecinde Bilgi Güvenliği - Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU