• Türkçe
  • English

ITTES 2021 - Kurullar* Kurullar Güncellenmektedir. 

 

ONUR KURULU

Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU, Trabzon Üniversitesi Rektörü, Türkiye
Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü, Türkiye

 

DÜZENLEME KURULU

Doç. Dr. Muhammet Berigel, Karadeniz Teknik Üniversitesi (Düzenleme Kurulu Başkanı)
Doç. Dr. Ali Kürşat Erümit, Trabzon Üniversitesi
Doç. Dr. Ayça Çebi, Trabzon Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Alper Şimşek, Trabzon Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Bahçekapılı, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Merve Yıldız, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Semra Fiş Erümit, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Lokman Şılbır, Trabzon Üniversitsi
Öğr. Gör. Adil Yıldız, Trabzon Üniversitesi
Öğr. Gör. Gülbahar Merve Çakmak Şılbır, Trabzon Üniversitesi
Arş. Gör. Muharrem Aydın, Trabzon Üniversitesi
Arş. Gör. Murat Atasoy, Trabzon Üniversitesi
Öğretmen Emrah Pişgin, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğretmen Fatma Er, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğretmen Hatice Rizeli, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğretmen Haydar Odabaş, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğretmen Hızır Aktaş, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğretmen Nilgün Mısır, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğretmen Serkan Harput, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğretmen Veysel Topal, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğretmen Volkan Selçuk, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Öğretmen Yusuf Çebi, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Abdullah KUZU, Antalya AKEV Üniversitesi
Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan BAKİ, Trabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Paşa AYAS, Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Rıza AKDENİZ, Trabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Arif ALTUN, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU, Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Ebru Kılıç ÇAKMAK,  Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ercan AKPINAR, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Erkan TEKİNARSLAN, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Ersun İŞÇİOĞLU, Doğu Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Ertuğrul USTA, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Fahriye ALTINAY AKSALi, Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Feza ORHAN,  Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Prof. Dr. Hatice Ferhan ODABAŞI, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Hayati AKYOL, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Hikmet YAZICI, Trabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet TEKEREK, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. Nedim ALEV, Trabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Salih ÇEPNİ, Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Selçuk KARAMAN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Serçin KARATAŞ, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Şirin Karadeniz ORAN, Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Taner ALTUN, Trabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Yaşar ÖZDEN, Doğu Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Yavuz AKPINAR, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Yüksel GÖKTAŞ, Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Zehra ALTINAY, Yakın Doğu ÜniversitesiBİLİM KURULU

Prof. Dr. Abdullah Adıgüzel, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Abdullah Ayaydın, Trabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah Kaplan, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Abdullah Kuzu, Antalya Akev Üniversitesi
Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan Baki, Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Doğanay, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Tekin, Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Naci Çoklar, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Alev Doğan, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ali Rıza Akdeniz, Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Alim Kaya, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Arif Altun, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Asaf Varol, Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Aslan Gülcü, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Aslıhan Tüfekci, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Asuman Seda Saracaloğlu, Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Aynur Gecer, Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşegül Sağlam Arslan, Trabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Aytunga Oğuz, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Bahar Baran, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Banu Yazgan İnanç, Toros Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Behçet Oral, Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Bülent Güven, Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Bünyamin Atıcı, Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Cem Çuhadar, Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz Şahin, Ahi Evran Üniversitesi
Prof. Dr. Cevat Celep, Girne American University
Prof. Dr. Demet Somuncuoğlu Özerbaş, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Deniz Deryakulu, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ebru Kılıç Çakmak, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Emin Karip, Türk Eğitim Derneği
Prof. Dr. Eralp H Altun, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ercan Top, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal Toprakçı, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Erdoğan Başar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Erman Yükseltürk, Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Ertuğrul Usta, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Fahriye Altınay Aksal, Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma Alisinanoğlu, Biruni Ünversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Fatos Silman, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Feza Orhan, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Filiz Kabapınar, Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Firdevs Güneş, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Fitnat Köseoğlu, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Gökmen Dağlı, Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Göksal Bilgici, Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Gülsen Ünver, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Hafize Keser, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Hakan Şevki Ayvacı, Trabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan Tüzün, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Halil Yurdugül, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Haluk Özmen, Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Bacanlı, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hasan Çakır, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Karal, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hatice Akkoç, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Hatice Sancar Tokmak, Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Hayati Akyol, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hikmet Yazıcı, Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Hikmet Yıldırım Celkan, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (Emekli)
Prof. Dr. Hülya Çalışkan, Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. Işıl Kabakçı Yurdakul, Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail İpek, İstanbul Aydın Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Karakaya, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Kürşat Yenilmez, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mediha Sarı, Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Özerbaş, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Tekerek, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ali Salahlı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Melek Çakmak, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Melek Demirel, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mine Gözübüyük Tamer, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mualla Bilgin Aksu, Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Muammer Çalık, Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mukaddes Erdem, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Münir Oktay, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Murat Özdemir, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Ergün, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Murat İnceoğlu, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Koç, İstinye Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Murat İnceoğlu, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat, Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Nedim Alev, Trabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Nesrin Özdener, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Nevzat Yiğit, Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nihal Doğan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Nilay Bümen, Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Nurettin Şimşek, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Nuri Doğan, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Delialioğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ozan Şenkal, Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Özcan Demirel, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Raşit Özen, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Recep Cakır, Amasya Üniversitesi
Prof. Dr. Sadegül Akbaba Altun, Başkent Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Salih Çepni, Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Sami Şahin, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Sebahattin Arıbaş, Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (Emekli)
Prof. Dr. Selahattin Gelbal, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Selçuk Hünerli, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Serap Buyurgan, Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Serçin Karataş, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Serdar Tuna, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Prof. Dr. Şerife Ak, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Serkan Sevim, Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Servet Bayram, Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Sinan Ayan, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Songül Altınışık, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (Todaie)
Prof. Dr. Suat Ungan, Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Tacettin Pınarbaşı, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Taner Altun, Trabzon Üniversiesi
Prof. Dr. Telhat Özdoğan, Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Tufan Adıgüzel, Özyeğin Üniversitesi
Prof. Dr. Yagut Aliyeva, Baku Devlet Universitesi
Prof. Dr. Yalın Kılıç Türel, Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Yasemin Gülbahar Güven, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Yasin Ünsal, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Yavuz Akbulut, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Yavuz Taşkesenligil, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yavuz Unat, Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yücel Kabapınar, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yüksel Dede, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yusuf Budak, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Zehra Altınay Gazi, Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Zekeriya Nartgün, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Zeliha Traş, Necmettin Erbakan Üniversitesi A.k. Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Gürkan Yıldırım, Bayburt Üniversitesi
Doç. Dr. Uğur Başarmak, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Doç. Dr. Yılmaz Mutlu, Muş Alparslan Üniversitesi
Doç. Dr. Zülfü Genç, Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. Agah Tuğrul Korucu, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Murat Uzun, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Oğuz Aktürk, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Alev Özkök, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Kürşat Erümit, Trabzon Üniversitesi
Doç. Dr. Arslan Bayram, Artvin Çoruh Üniversitesi
Doç. Dr. Aslihan Kocaman Karoğlu, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Ataman Karaçöp, Kafkas Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Ayça Çebi, Trabzon Üniversitesi
Doç. Dr. Aytürk Keleş, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Doç. Dr. Bilal Atasoy, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Bülent Gürsel Emiroğlu, Kırıkkale Üniversitesi
Doç. Dr. Bünyamin Yurdakul, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Burak Şişman, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa
Doç. Dr. Çelebi Uluyol, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Çetin Güler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Doç. Dr. Cihat Yaşaroğlu, Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Derya Şahin, İnönü Üniversitesi
Doç. Dr. Ebru Kuşcu, Biruni Üniversitesi
Doç. Dr. Eda Yazgın, Doğu Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Elif Buğra Kuzu Demir, Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Emine Cabı, Başkent Üniversitesi
Doç. Dr. Emine Şendurur, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Engin Kurşun, Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Ertuğ Can, Kırklareli Üniversitesi
Doç. Dr. Esra Keleş, Trabzon Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Evren Şumuer, Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz, Bartın Üniversitesi
Doç. Dr. Ferhat Kadir Pala, Aksaray Üniversitesi
Doç. Dr. Filiz Kalelioğlu, Başkent Üniversitesi
Doç. Dr. Fırat Sarsar, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Fulya Zorlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Doç. Dr. Funda Dağ, Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Gamze Sart, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Gökhan Akçapınar, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Gökhan Dağhan, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Gürhan Durak, Balıkesir Üniversitesi
Doç. Dr. Güven Dinç, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Doç. Dr. Hasan Özgür, Trakya Üniversitesi
Doç. Dr. Hatice Yıldız Durak, Bartın Üniversitesi
Doç. Dr. Hava İpek Akbulut, Trabzon Üniversitesi
Doç. Dr. Hüseyin Çakır, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Hüseyin Özçınar, Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim Arpacı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim Çetin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim Gökdaş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim Halil Çankaya, Uşak Üniversitesi
Doç. Dr. İrfan Şimşek, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa
Doç. Dr. İsmail Seçer, Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Kemal Özgen, Dicle Üniversitesi
Doç. Dr. Kerem Kılıçer, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Doç. Dr. Levent Çetinkaya, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. M. Betül Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Kokoç, Trabzon Üniversitesi
Doç. Dr. Müge Adnan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Muhammet Berigel, Karadeniz Teknik Üniversitesi (Düzenleme Kurulu Başkanı)
Doç. Dr. Muhammet Demirbilek, Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Çevik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Mustafa Sarıtepeci, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Kayıhan Erbaş, Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Mustafa Şahin Bülbül, Kafkas Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Serkan Günbatar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Doç. Dr. Mutlu Tahsin Üstündağ, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Muzaffer Özdemır, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Necla Dönmez Usta, Giresun Üniversitesi
Doç. Dr. Neşe Güler, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Nezih Önal, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Doç. Dr. Nuray Gedik, Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Oğuzhan Özdemir, Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. Oktay Bektaş, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Ömer Faruk İslim, Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Onur Dönmez, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Özcan Erkan Akgün, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Doç. Dr. Özden Şahin İzmirli, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Özlem Çakır, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Polat Şendurur, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Rabia Meryem Yılmaz, Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Ramazan Yılmaz, Bartın Üniversitesi
Doç. Dr. Sacip Toker, Atılım Üniversitesi
Doç. Dr. Sakine Öngöz, Trabzon Üniversitesi
Doç. Dr. Sayım Aktay, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Selami Eryılmaz, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Selay Arkün Kocadere, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Selim Günüç, İzmir Bakırçay Üniversites
Doç. Dr. Sema Çıldır, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Şemseddin Gündüz, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Serhat Bahadır Kert, Yıldız Teknik Ünivesitesi
Doç. Dr. Serkan Çankaya, İzmir Demokrasi Üniversitesi
Doç. Dr. Serkan İzmirli, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Serpil Yalçınalp, Başkent Üniversitesi
Doç. Dr. Sevda Küçük, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa
Doç. Dr. Sezan Sezgin, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Doç. Dr. Sibel Er Nas, Trabzon Üniversitesi
Doç. Dr. Sibel Güven, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Suat Çelik, Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Tarık Kışla, Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Tarkan Gürbüz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Temel Kösa, Trabzon Üniversitesi
Doç. Dr. Tuğba Öztürk, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Tülin Haşlaman, Ted Üniversitesi
Doç. Dr. Tuncay Sarıtas, Balıkesir Üniversitesi
Doç. Dr. Turgay Alakurt, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Doç. Dr. Türkan Karakuş Yılmaz, Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Ümit İzgi Onbaşılı, Mersin Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Ümmühan Avcı, Başkent Üniversitesi
Doç. Dr. Umut Akçıl, Yakın Doğu Üniversitesi
Doç. Dr. Vehbi Türel, Bingöl Üniversitesi
Doç. Dr. Vesile Oktan, Trabzon Üniversitesi
Doç. Dr. Veysel Demirer, Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Vildan Özeke, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Doç. Dr. Yasemin Demiraslan Çevik, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Yavuz Samur, Bahçeşehir Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf Ziya Olpak, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Doç. Dr. Özcan Özgür Dursun, Anadolu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Alper Aslan, Munzur Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ağır, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Feyzi Satıcı, Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Alev Ateş Çobanoğlu, Ege University
Dr. Öğr. Üyesi Ali Gök, Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Alper Bayazıt, Yeditepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Alper Şimşek, Trabzon Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Atilla Özdemir, Sinop Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Bakar Çörez, Kocaeli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Karakaş, Pamukkale Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Gülbahar, Ahi Evran Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Barış Çukurbaşı, Bartın Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Gezer Şen, Fırat Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Burhanettin Özdemir, Siirt Universitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Bahçekapılı, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Elif Mercan Uzun, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Enver Yolcu, Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Erman Uzun, Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Esin Ergün, Karabük Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Esra Telli, Erzincan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Esra Yecan, Pamukkale Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Balaman, Mustafa Kemal Üniversitesi - Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Erdoğdu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özdinç, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çağatay Baz, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Bayrak, Hacettepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Burcu Topu, Atatürk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Feride Karaca, Marmara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Fevzi İnan Dönmez, Muş Alparslan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Mumcu, Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Becit İşçitürk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gül Özüdoğru, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Öztürk, Balıkesir Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Güler Çavuşoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Güldal, Trakya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Bağcı, Sakarya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Halil Ersoy, Başkent Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Akyüz, Kastamonu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Halit Karalar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gökçe Bilgiç Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hüsamettin Erdemci, Siirt Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İdris Göksu, Mardin Artuklu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İlker Yakın, Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi İrfan Nihan Demirel, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Arslan, Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Levent Durdu, Kocaeli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Lütfiye Özalemdar, Giresun Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kahraman, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aksoy, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emre Sezgin, Çukurova Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Melike Özyurt, Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Meltem Kurtoğlu Erden, Uşak Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Memet Üçgül, Kırıkkale Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mesut Ünlü, Ufuk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Metin Kapıdere, İnonu Universitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mithat Çiçek, Giresun Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mithat Elçiçek, Siirt Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Öztürk, Aksaray Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat Akçayır, Kırıkkale Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat Kul, Bartın Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Murat Polat, Muş Alparslan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Şen Akbulut, Boğaziçi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Neşet Mutlu, Erciyes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Hark Söylemez, Dicle Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nilufer Atman Uslu, Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nuh Yavuzalp, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nursel Yalçın, Gazi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Arpacık, Atatürk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kutlu, Ankara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Onur İşbulan, Sakarya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Osman Erol, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Özge Kelleci, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Rabia Şenay Şişman, Muş Alparslan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Kağan Ağca, Kırıkkale Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sacide Güzin Mazman Akar, Uşak Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Şafak Bayır, Karabük Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sami Acar, Gazi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Selda Aras, Başkent Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Serap Yetik, Pamukkale Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çiftci, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Şeyhmus Aydoğdu, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sinan Schreglmann, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Sultanberk Halmatov, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Turgay Demirel, Iğdır Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Veysel Çoşğun, Mustafa Kemal Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Yakup Yılmaz, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Zafer Güney, İstanbul Aydın Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Turan, Atatürk Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Kurt, Ankara Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Beril Ceylan, Ege University
Arş. Gör. Dr. Burcu Berikan Peker, Gazi Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Ebru Albayrak Özer, Sakarya Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Erhan Ünal, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Lokman Şılbır, Trabzon Üniversitsi
Arş. Gör. Dr. Muhittin Şahin, Ege Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Nazire Burçin Hamutoğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Ömer Şimşek, Dicle Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Pınar Nuhoğlu Kibar, Hacettepe Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Tuğba Bahçekapılı Özdemir, Trabzon Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Ulaş İlic, Pamukkale Üniversitesi
Öğr. Gör. Osman Gazi Yıldırım, Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Myo
Öğr. Gör. Yasemin Bertiz, İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Dr. Ahmet Kumaş, Araklı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
Dr. Ahmet Yıldırım, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Dr. Canan Çolak Seymen, Sürmene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Dr. Duygu Solak Berigel, Yol - İş Sendikası Ortaokulu
Dr. Hakan İskender, Ayşe Kırali Ortaokulu
Dr. Kabire Funda Acar, Cevdet Cavit Şenkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Dr. Kerim Kürşat Güney, Söğütlü Ortaokulu
Dr. Maksude Kurt Fidan, Kaşüstü Cumhuriyet Ortaokulu
Dr. Melih Timuçin, Şehit Samet Uslu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Dr. Mihriban Ayvaz, Ali Soylu Anadolu İmam Hatip Lisesi
Dr. Ömer Engin Akbulut, Akçaabat Anadolu İmam Hatip Lisesi
Dr. Özhan Aydin, Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi
Dr. Reyhan Uğurluoğlu, Akçaabat İmkb Anadolu Lisesi
Dr. Saadet Kolaylı, Affan Kitapçıoğlu Anadolu Lisesi
Dr. Şengül Tuğba Özeken Berber, Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Dr. Sevilay Alkan, Şehit Necmi Çakır Anadolu Lisesi
Dr. Süleyman Yurtkuran, Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Dr. Yasin Uzun, Arsin İmam Hatip Ortaokulu
Dr. Yavuz Göksal, Esiroğlu Kenan Oltan Anadolu Lisesi