• Türkçe
  • English

ITTES 2021 - Sempozyum Programı ÇEVRİM İÇİ SALONLAR


17 Kasım 2021 Çarşamba

09:30-10:45:

Açılış, Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Petek AŞKAR (Milli Eğitim Bakanlığı - Bakan Yardımcısı)

11:00-12:00:

Panel 1: Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm
Prof. Dr. Alper Tolga KUMTEPE
Prof. Dr. Arif ALTUN
Prof. Dr. Halil İbrahim BÜLBÜL
Prof. Dr. Hasan KARAL
Prof. Dr. Nurettin ŞİMŞEK
Prof. Dr. Selçuk KARAMAN
Doç. Dr. Engin KURŞUN
Salon: Ana Salon

13:00-13:45:

Çağrılı Konuşmacı: Dr. Piet Kommers
Blended Learning and the Need for Extra-Curricular Thematic Integration through STEAM Education
Sunum Dili: İngilizce
Salon: Ana Salon

14:00-15:00:

1. Oturum

14:00-17:00:

Online Drama Etkinliği:
Öğr. Gör. Emine TİMUÇİN
Salon: Aktivite

15:15-16:15:

2. Oturum

16:30-17:30:

3. Oturum

18:00-18:30:

Eğitim Söyleşileri
Yurt Dışında Öğretmen Olmak ve Türkçe Öğretimi
Prof. Dr. Tolga ERDOĞAN
Salon: Ana Salon


18 Kasım 2021 Perşembe

10:00-11:00:

Panel 2: Yüksek Öğretimin Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Deneyimi; Başarımlar ve Gelecek İçin Projeksiyonlar
Prof.Dr. Arif ALTUN
Prof.Dr. Ömer DELİALİOĞLU
Doç. Dr. Ali Kürşat ERÜMİT
Doç. Dr. Ümmühan AVCI
Doç. Dr. Levent DURDU
Dr. Öğretim Üyesi Halil ERSOY
Salon: Ana Salon

13:00-13:30:

Eğitim Söyleşileri:
Avrupa Birliği Projeleri ve Uygulama Örnekleri
Prof. Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK
Prof. Dr. Serçin KARATAŞ
Salon: Ana Salon

13:45-14:45:

Panel 3: Yapay Zeka ve Dijital Oyun Tabanlı Öğretim Ortamları
Prof. Dr. Hasan KARAL (Moderatör)
Prof. Dr. Adnan BAKİ
Prof. Dr. Vasif NABİYEV
Prof. Dr. Abdullah KUZU
Doç. Dr. Ali Kürşat ERÜMİT
Salon: Ana Salon

14:00-17:00:

Eğitim Aktivitesi
HTML5, CSS3 ve JavaScript ile Mobil Programlama Eğitimi
Prof. Dr. M. Yaşar ÖZDEN
Salon: Aktivite

15:00-16:00:

4. Oturum

16:15-17:15:

5. Oturum

16:15-17:00:

Çağrılı Konuşmacı: Dr. Xiangyang Zhang
To Change or to be Changed, That Is the Question for Higher Education in Digital Era
Sunum Dili: İngilizce
Salon: Ana Salon

17:15-18:15:

Eğitim Aktivitesi
Eğitimde Microsoft 365 Uygulamaları
Harun Güralp
Salon: Aktivite

17:30-18:45:

6. Oturum

18:45-19:15:

Eğitim Söyleşileri:
Uzaktan Eğitimde Kalite Süreçleri
Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU
Salon: Ana Salon


19 Kasım 2021 Cuma

10:00-11:00:

Panel 4: Uzaktan Eğitim Süreçlerinin Yönetimi
Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL (Moderatör)
Prof. Dr. Hasan KARAL
Prof. Dr. Selçuk KARAMAN
Doç. Dr. Engin KURŞUN
Salon: Ana Salon

11:15-11:45:

Eğitim Söyleşileri:
Pandemi Döneminde Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim
Prof. Dr. Yalın Kılıç TÜREL
Doç. Dr. Fırat SARSAR
Doç. Dr. Serkan YILDIRIM
Salon: Ana Salon

13:00-13:30:

Eğitim Söyleşileri:
Dijital Dönüşüm Sürecinde Bilgi Güvenliği
Prof.Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu
Salon: Ana Salon

13:30-16:30:

Eğitim Aktivitesi
HTML5, CSS3 ve JavaScript ile Mobil Programlama Eğitimi
Prof. Dr. M. Yaşar ÖZDEN
Salon: Aktivite

14:00-14:30:

Eğitim Söyleşileri:
Dijital Dönüşüm ve Eğitime Değer Katmak
Prof. Dr. Zehra ALTINAY GAZİ
Prof. Dr. Fahriye ALTINAY AKSAL
Salon: Ana Salon

14:45-15:45:

7. Oturum

16:00-17:30:

8. Oturum

16:00-17:30:

Eğitim Aktivitesi
Minecraft Eğitim Sürümü
Harun Güralp
Salon: Aktivite

17:30-18:30:

Kapanış ve Değerlendirme
Salon: Ana Salon1. Oturum Çarşamba 14:00-15:00
Salon 1
Oturum Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Özçınar
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
449TürkçeSüleyman Eren YürükSüleyman Eren Yürük, Rabia Meryem YılmazThe Experiences Of English Teacher Candidates On Video Content Creation Processesİngilizce Öğretmen Adaylarının Video İçerik Oluşturma Süreçlerine İlişkin Deneyimleri
495TürkçeCanan CengizCanan Cengiz, Şenem Alkan, Faik Özgür KarataşDeveloping Pedagogical Content Knowledge Of Pre-service Science TeachersFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Geliştirilmesi
496TürkçeFatma AvcıFatma AvcıEvaluation Of Financial Literacy Skills In Preschool Education And Pre-school Education ProgramOkul Öncesi Eğitimde ve Okul Öncesi Eğitim Programında Finansal Okuryazarlık Becerisinin Değerlendirilmesi
539TürkçeHüseyin ÖzçınarHüseyin Özçınar, Tuğba ÖztürkMapping The Intellectual Structure Of Media Literacy FieldMedya Okuryazarlığı Alanının Entelektüel Yapısının Haritalanması

1. Oturum Çarşamba 14:00-15:00
Salon 2
Oturum Başkanı Doç. Dr. Sakine Öngöz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
342TürkçeAyşe AydıngünIşıl Cansu Soytürk, Ayşe Aydıngün, Fezail Açıkgöz, Galip ÖnerInvestigation Of Teachers' Motivation Sources For Visits To Out-of-school EnvironmentsOkul Dışı Ortamlara Gerçekleştiren Ziyaretlere İlişkin Öğretmenlerin Motivasyon Kaynaklarının İncelenmesi
347TürkçeSemra KurtulduSemra KurtulduThe Effect Of Vocational High School Teachers' Qualifications To Use Educational Technologies On The Levels Of Use Of Educational Technologies In The Pandemic ProcessPandemi Sürecinde Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojilerini Kullanma Yeterliliklerinin Eğitim Teknolojilerini Kullanma Düzeylerine Etkisi
382TürkçeTuğba Bağdat KılıçMutlu Tahsin Üstündağ, Tuğba Bağdat KılıçThe Effects Of Mathematics Teaching With An Interdisciplinary Approach Prepared According To Multiple Intelligence Theory On Students' Mathematics Anxiety And BeliefsÇoklu Zekâ Kuramına Göre Hazırlanmış Disiplinlerarası Yaklaşımla Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Matematik Kaygı ve İnançları Üzerine Etkileri
478TürkçeSamet ÇelikAhmet Çelik, Samet Çelik, Ali YeğenAn Exploratory Case Study On Evaluating Secondary School Students' Social And Emotional Learning Skills In An Online Video Conferencing EnvironmentOrtaokul Öğrencilerinin Sosyal ve Duygusal Öğrenme Becerilerini Çevrim İçi Video Konferans Ortamında Değerlendirme Üzerine Keşifsel Bir Durum Çalışması
533TürkçeZeliha IşıkZeliha Işık, Yasemin KaralExamination Of Primary School Teacher' Opinions On The Use Of Web 2.0 Tools In Primary EducationWeb 2.0 Araçlarının İlköğretimde Kullanımına Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi

1. Oturum Çarşamba 14:00-15:00
Salon 3
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Karal
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
427TürkçeAyşe YılmazAyşe Yılmaz, Seher ÖzcanLifeline Or Nightmare? What Do Parents Think About Emergency Distance Education?Can Simidi Mi Kabus Mu? Ebeveynler Acil Durum Uzaktan Eğitimi Hakkında Ne Düşünüyor?
503TürkçeBerkan ÇelikBerkan ÇelikFrom Learning Groups To Cheating Groups: Evaluation Of Open Education Faculty (of) Students' Exam Experiences During The Corona Pandemic PeriodÖğrenme Gruplarından Kopya Gruplarına: Açık Öğretim Fakültesi (Aöf) Öğrencilerinin Korona Pandemisi Dönemindeki Sınav Tecrübelerinin Değerlendirilmesi
518TürkçeDerya BaşerDerya BaşerPreservice Teachers’ Perceptions On The Use Of Web 2.0 Tools In Distance EducationÖğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitimde Web 2.0 Araçlarının Kullanımına Yönelik Algısı

1. Oturum Çarşamba 14:00-15:00
Salon 4
Oturum Başkanı Arş. Gör. Dr. Lokman Şılbır
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
502TürkçeKadir DemirKadir DemirEffects Of 3d Printing Technologies On Student HealthÜç Boyutlu Yazdırma Teknolojilerinin Öğrenci Sağlığına Etkileri
530TürkçeŞeyma Çağlar ÖzhanŞeyma Çağlar Özhan, Arif AltunA Comparative Analysis Of The Methods Used In The Analysis Of Affect Transitions: An Example Of Siminclass DatasetDuygu Geçişlerinin Analizinde Kullanılan Yöntemlere İlişkin Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Sınıfta Simülasyonu Veri Seti Örneği
556TürkçeAyşegül YalçınCemil Şahin, Ertan Gövgü, Derya Kavgaoğlu, Ayşegül YalçınLİse ÖĞrencİlerİnde Dİjİtal Oyun BaĞimliliĞinin İncelenmesİ Examınatıon Of Dıgıtal Gamıng Addıctıon In Hıgh School Students
1. Oturum Çarşamba 14:00-15:00
Salon 5
Oturum Başkanı Doç. Dr. Feride Özyıldırım Gümüş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
423TürkçeYunus Emre ÇanakciYunus Emre Çanakci, Polat ŞendururBlock And Text Based Instruments In Introductory Programing EducationTemel Programlama Eğitimine Blok Temelli ve Metin Temelli Araçlar
426TürkçeÖzge BakıcıÖzge Bakıcı, Polat ŞendururThe Effect Of Cs Unplugged Activities On The Formation Of Programing ConceptsBilgisayarsız Bilgisayar Bilimi Etkinliklerinin Programlama Kavramları Oluşumundaki Etkisi
437TürkçeFatma Gülten İlavlıFatma Gülten İlavlıThe Opinions Of Child Development Students On The Unplugged Coding CourseÇocuk Gelişimi Öğrencilerinin Bilgisayarsız Kodlama Dersine Yönelik Görüşleri
479TürkçeOrhan Gazi DemirciOrhan Gazi DemirciSuggestion To Develop Preschool Students' Coding Skills: Coding With Tales (maskod)Okul Öncesi Öğrencilerinin Kodlama Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Öneri: Masallarla Kodlama (Maskod)
2. Oturum Çarşamba 15:15-16:15
Ana Salon
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan Durmuş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
352TürkçeAlper AkgülAlper AkgülEvaluation Of Online Piano Lessons By Instructors During The Covid 19 Epidemic.Covid 19 Salgını Sürecinde Yapılan Çevrim İçi Piyano Derslerinin Öğretim Elemanları Tarafından Değerlendirilmesi.
356Türkçeİpek Saralar - Arasİpek Saralar - Aras, Habibe GüneşDo Pre-service Teachers Feel Ready For Online Learning?: Case Of Primary And Mathematics TeachersÖğretmen Adayları Çevrimiçi Öğretmeye Hazır Hissediyor Mu?: İlkokul ve Matematik Öğretmenleri Örneği
461TürkçeAlpaslan DurmuşAlpaslan DurmuşAttitudes Of Technical University Students Towards Distance Education And Opinions Of Otuzem Ecosystem In The Covid 19 Pandemic ProcessCovid 19 Pandemi Sürecinde Teknik Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Tutumları ve Otuzem Ekosistemine İlişkin Görüşleri

2. Oturum Çarşamba 15:15-16:15
Salon 1
Oturum Başkanı Doç. Dr. Tuğba Öztürk
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
346TürkçeGülay ÇetintavGülay Çetintav, Fatma Gizem Karaoğlan YılmazA Systematic Review Of Learning Analytics And Self-regulated Learning ResearchÖğrenme Analitikleri ve Öz - Düzenlemeli Öğrenme Araştırmaları Üzerine Sistematik Bir İnceleme
401TürkçeCanan Çolak SeymenCanan Çolak Seymen, Hakan İskender , Gamze TutiExamination Of Secondary School Teachers' Internet Literacy Self-efficiency In Terms Of Various VariablesOrtaokul Öğretmenlerinin İnternet Okuryazarlığı Özyeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
515TürkçeTuğba ÖztürkTuğba Öztürk, Hüseyin ÖzçınarEvaluation Of Computer And Instructional Technologies Education Undergraduate Programs From Past To Present With Various PoliciesGeçmişten Günümüze Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programlarının Çeşitli Politikalar ile Değerlendirilmesi
546TürkçeRaziye SancarRaziye Sancar, Deniz DeryakuluExamination Of Department Preference Processes Of Students Of Computer Education And Instructional TechnologiesBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bölüm Tercihi Süreçlerinin İncelenmesi

2. Oturum Çarşamba 15:15-16:15
Salon 2
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hüsamettin Erdemci
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
373TürkçeHüsamettin ErdemciHüsamettin ErdemciInvestigation Of Students' Attitudes Towards Using Online Learning Environments During The Pandemic Pandemi Sürecinde Öğrencilerin Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarını Kullanmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
418TürkçeFeride Özyıldırım GümüşFeride Özyıldırım GümüşExamples Of Prospective Mathematics Teachers For Some Concepts Of ProbabilityMatematik Öğretmen Adaylarının Bazı Olasılık Kavramları İçin Verdikleri Örnekler
485TürkçeNilüfer Atman UsluNilüfer Atman UsluInvestigating Perceptions Of Faculty Members And Pre-service Teachers In The Emergency Remote Teaching: A Case StudyAcil Uzaktan Öğretim Sürecinde Öğretim Elemanları ve Öğretmen Adaylarının Algılarının İncelenmesi: Bir Durum Çalışması

2. Oturum Çarşamba 15:15-16:15
Salon 3
Oturum Başkanı Doç. Dr. Hava İpek Akbulut
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
353TürkçeEmre SüzerEmre Süzer, Mustafa KoçContent Analysis Of Studies Published In Turkish Language About Adaptable Learning Between 2010-20202010 - 2020 Yılları Arasında Uyarlanabilir Öğrenme ile İlgili Türkçe Yayınlanmış Çalışmaların İçerik Analizi
385TürkçeSatı Ceylan OralSatı Ceylan OralInvestigation Of Digital Parenting Awareness Of Parents Of Gifted Students In Terms Of Various VariablesÖzel Yetenekli Öğrenci Velilerinin Dijital Ebeveynlik Farkındalıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
439TürkçeBurcu Dudu YıldırımBurcu Dudu Yıldırım, Funda DağAn Analysis Of Self-regulated Learning In Online Learning EnvironmentsÇevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Öz - Düzenlemeli Öğrenmeye İlişkin Bir Analiz
470TürkçeEsra Barut TuğtekinEsra Barut TuğtekinA Conceptual Study On “digital Competence” In Educational EnvironmentsEğitim Ortamlarında “dijital Yetkinlik” Üzerine Kavramsal Bir Çalışma

2. Oturum Çarşamba 15:15-16:15
Salon 4
Oturum Başkanı Doç. Dr. Arslan Bayram
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
359TürkçeErgun ErenErgun Eren, İbrahim GülEvaluation Of The Efficiency Of Psychological Counseling And Guidance Services In SchoolsOkullarda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi
371TürkçeGülnar ÖzyıldırımGülnar ÖzyıldırımOkul Kaynaklarinin ÖĞrencİlerİn Okuma BaŞarisindakİ EtkİsİOkul Kaynaklarının Öğrencilerin Okuma Başarısındaki Etkisi
398TürkçeArslan BayramArslan BayramÖğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime İlişkin GörüşleriÖğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri
512TürkçeMelek Dönmez YapucuoğluMelek Dönmez Yapucuoğlu, Funda Eryılmaz BallıThe Analysis Of The “education At A Glance 2021-oecd Indicators” Report In The Framework Of The Teacher Theme“bir Bakışta Eğitim 2021 - Oecd Göstergeleri” Raporunun Öğretmen Teması Çerçevesinde İncelenmesi
2. Oturum Çarşamba 15:15-16:15
Salon 5
Oturum Başkanı Doç. Dr. Mehmet Kokoç
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
357TürkçeSatı DurmuşkayaSatı Durmuşkaya, Emine Şendurur, İbrahim ÇetinComputer Science With Traditional Street GamesGeleneksel Sokak Oyunlarıyla Bilgisayar Bilimi
369TürkçeOsman Gazi YıldırımOsman Gazi Yıldırım, Nesrin ÖzdenerAn Exploratory Study On The Change Of Students' Gamification User Types Over TimeÖğrencilerin Oyunlaştırma Kullanıcı Tiplerinin Zaman İçinde Değişimi Üzerine Açımlayıcı Bir Araştırma
374TürkçePerihan TekeliPerihan Tekeli, Cennet Terzi, Ömer Oral, Tuğçe Tepgeç, Hakan TüzünEvaluation Of Video-conferencing Applications Usability: Blackboard Collaborate ExampleVideo - Konferans Uygulamaları Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi: Blackboard Collaborate Örneği
493TürkçeErhan ÇiftciErhan Çiftci, Abdullah Kuzu, Hasan KaralTrends Of Graduate Theses On Gamification In Educational Sciences In TurkeyTürkiye’de Eğitim Bilimleri Alanında Yapılan Oyunlaştırma Konulu Lisansüstü Tezlerin Eğilimleri
3. Oturum Çarşamba 16:30-17:30
Ana Salon
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Umut Birkan Özkan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
414TürkçeUmut Birkan ÖzkanUmut Birkan ÖzkanThe Prediction Of Students' Computer Use Self-efficacy On Academic Self-confident: A Study On Mathematics And ScienceÖğrencilerin Bilgisayar Kullanımı Öz - Yeterliklerinin Akademik Özgüvenleri Üzerindeki Yordayıcılığı: Matematik ve Fen Dersleri Üzerine Bir İnceleme
428TürkçePembe Başak Siyambaş MazlumPembe Başak Siyambaş Mazlum, Taner AltunValidity And Reliability Study Of The Scale To Determine The Financial Literacy Skill Levels Of Primary School Studentsİlkokul Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Beceri Düzeylerini Belirleme Ölçeği Geçerlik Güvenirlik Çalışması
457TürkçeJale UlucanJale Ulucan, Mihriban Betül YılmazThe Impact Of Coding – Robotic Education On Students Computational Thinking Abilities: A Meta – Analysis Research Kodlama – Robotik Eğitiminin Öğrencilerin Bilgiişlemsel Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkisi: Bir Meta - Analiz Çalışması
510İngilizceAysun Demirdöğen - ŞenerFırat Sarsar, Aysun Demirdöğen - Şener, Özge Andiç Çakır The Chaordic Leadership Approaches And 21th-century Skills In Leadership For Millennials: Milc Project

3. Oturum Çarşamba 16:30-17:30
Salon 1
Oturum Başkanı Öğr. Gör. Dr. Semra Fiş Erümit
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
349TürkçeMurat ArtsınMurat ArtsınContent Analysis Of Studies On Augmented Reality In TurkeyTürkiye'de Artırılmış Gerçeklik Üzerine Yapılan Çalışmaların İçerik Analizi
351TürkçeBurak YılmazsoyBurak Yılmazsoy, Mehmet KahramanTeachers' Views On The Interaction Of Teachers And Students In Social NetworksÖğretmen ve Öğrencilerin Sosyal Ağlardaki Etkileşim Durumlarına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
416TürkçeAli Can ŞimşekAli Can Şimşek, Emine Kahraman, Bayram GökbulutAugmented Reality Applications In Science Education: Particle Structure Of Matter Instructional MaterialFen Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları: Maddenin Tanecikli Yapısı Öğretim Materyali

3. Oturum Çarşamba 16:30-17:30
Salon 2
Oturum Başkanı Arş. Gör. Dr. Tuğba Bahçekapılı Özdemir
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
340TürkçeYücel TezcanYücel TezcanPandemi Sürecinde Açılan Eba Destek Noktalarında Görevli Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunlar Ve Çözüm ÖnerileriPandemi Sürecinde Açılan Eba Destek Noktalarında Görevli Öğretmenlerin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
379TürkçeTuğba GeçerTuğba Geçer, Nesrin ÖzdenerInvestigation Of Teachers' Use Of Learning Analytics Field On Eba Platform During The EpidemicSalgın Sürecinde Öğretmenlerin Eba Platformundaki Öğrenme Analitikleri Alanlarını Kullanma Durumlarının İncelenmesi
421TürkçeMuhammet Ali DurmuşMuhammet Ali Durmuş, Gönül GüneşMathematics Courses With Distance Education: Example Of Classroom TeacherUzaktan Eğitimle Yürütülen Matematik Dersleri: Sınıf Öğretmenleri Örneği
480TürkçeYezdan YılmazYezdan Yılmaz, Pınar Çakır, Neslihan Candan, Çigdem Yılmaz, Hilal BayraktarThe Effects Of The Covid-19 Epidemic Process On Preschool Children And Their ParentsCovid - 19 Salgın Sürecinin Okul Öncesi Çocuklar ve Velileri Üzerindeki Etkileri

3. Oturum Çarşamba 16:30-17:30
Salon 3
Oturum Başkanı Doç. Dr. Fulya Zorlu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
407TürkçeSevim BezenSevim Bezen, Celal BayrakAn Examination Of Theses On Augmented Reality Related To Physics Education: A Content Analysis Study Fizik Eğitimi ile İlişkili Artırılmış Gerçeklik Konulu Tezlerin İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması
413TürkçeHavva YamanHavva YamanScience-related Career Awareness From The Perspective Of Pre-service Science TeachersFen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Fen ve Kariyer Bilinci
432TürkçeAsena AktemurAsena Aktemur, Erdal AkpınarA New Method To Solve The Problem Of Misconception: Augmented RealityKavram Yanılgısı Sorununun Çözümünde Yeni Bir Yöntem: Artırılmış Gerçeklik
433TürkçeFulya ZorluAslıhan Baba, Fulya Zorlu, Yusuf ZorluIntegration Of Augmented Reality Applications Into Modeling Based Teaching Activities: Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Modellemeye Dayalı Öğretim Etkinliklerine Entegrasyonu: “güneş Sistemi ve Tutulmalar” Ünitesi
442TürkçeHavva YamanSibel Er Nas, Havva YamanInvestigation Of Science Teacher Candidates' Gains In Science Textbook Review CourseFen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Bilgisi Ders Kitabı İnceleme Dersinde Edindikleri Kazanımlarının İncelenmesi

3. Oturum Çarşamba 16:30-17:30
Salon 4
Oturum Başkanı Doç. Dr. Sibel Er Nas
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
417TürkçeHatice Çıralı SarıcaHatice Çıralı SarıcaVolunteering During The Covid-19 Pandemic: Pre-service Teachers’ Experiences Towards Community Service PracticesCovid - 19 Pandemi Sürecinde Gönüllü Olmak: Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamalarına Yönelik Deneyimleri
492TürkçeSamet AkalınSamet Akalın, Abdurrahman KılıçA Meta Synthesis Study For Graduate Theses On Lesson Study In TurkeyTürkiye’de Lesson Study (Ders İmecesi) Alanında Yürütülen Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Meta Sentez Çalışması
500TürkçeKadir DemirKadir Demir, İbrahim Delen, Gül Ünal Çoban, Ercan Akpınar, Fatma Özüdoğru, Elif Buğra Kuzu Demir, Yasemin Kahyaoğlu Erdoğmuş, Ayşe Büber, Erkan ÖzcanProgression And Pedagogy Of Design: Contextualizing Design Based Pedagogy In Teacher Education ProgramsTasarımın İlerlemesi ve Pedagojisi (P2d) : Öğretmen Eğitimi Programlarında Tasarım Temelli Pedagojinin Kavramsallaştırılması
521TürkçeŞirin KalınŞirin Kalın, Nezih ÖnalAn Activity Design For Preschool Students: Formation Of Rain With Makey MakeyOkul Öncesi Öğrencilerine Yönelik Bir Etkinlik Tasarımı: Makey Makey ile Yağmurun Oluşumu
3. Oturum Çarşamba 16:30-17:30
Salon 5
Oturum Başkanı Doç. Dr. Tülin Haşlaman
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
392TürkçeHatice Yıldız DurakHatice Yıldız DurakExamining Student Opinions On The Use Of Messaging Applications In Education: Slack, Telegram, Discord And WhatsappMesaj Uygulamalarının Eğitimde Kullanımı Üzerine Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi: Slack, Telegram, Discord ve Whatsapp
405TürkçeHatice Yıldız DurakHatice Yıldız DurakGame Development Experiences With Unity Of Graduate StudentsLisansüstü Öğrencilerinin Unity ile Oyun Geliştirme Deneyimleri
410İngilizceUfuk TuğtekinUfuk TuğtekinCan The Font “sans Forgetica” Make Recall Easier? A Computer-aided Experimental Research Proposal“sans Forgetica” Yazı Tipi Hatırlamayı Kolaylaştırabilir Mi? Bilgisayar Destekli Bir Deneysel Araştırma Önerisi
499TürkçeTülin HaşlamanTülin HaşlamanE-portfolio As A Tool To Support Self-regulated Learning Özdüzenleyici Öğrenme Becerilerini Destekleyen Bir Araç Olarak E - Portfolyo
4. Oturum Perşembe 15:00-16:00
Ana Salon
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Karal
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
372TürkçeMüzeyyen Merve BakangözMüzeyyen Merve Bakangöz, Bayram GökbulutExamining Teachers' Digital Nativeness, Digital Immigration And Digital Hybridity CharacteristicsÖğretmenlerin Dijital Yerlilik, Dijital Göçmenlik ve Dijital Melezlik Özelliklerinin İncelenmesi
381TürkçeÜmmühan AkbaşÜmmühan Akbaş, Cihan Bingöl, Ebru SuakanOnce Upon A Time, Tales Within Pictures ProjectEvvel Zaman İçinde, Masal Resim İçinde Projesi
403TürkçeHüseyin TaşHüseyin TaşOpinions Of Teachers About Distance EducationUzaktan Eğitim ile İlgili Öğretmenlerin Görüşleri
519TürkçeSeda GökmenSeda GökmenChanges Observed In Primary School Students And Educators As A Result Of Technology Trainings Such As Coding And StemKodlama, Stem Gibi Teknoloji Eğitimleri Sonucunda İlkokul Öğrencilerinde ve Eğitimcilerde Gözlemlenen Değişiklikler

4. Oturum Perşembe 15:00-16:00
Salon 2
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mithat Elçiçek
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
364TürkçePınar Nuhoğlu KibarPınar Nuhoğlu KibarExamination Of Explanatory Instructional Graphics Developed By Pre-service Teachers According To Visdna FrameworkVisdna Çerçevesine Göre Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri Açıklayıcı Öğretimsel Grafiklerin İncelenmesi
474TürkçeDilek KırnıkRamazan Özkul, Dilek KırnıkExamining Classroom Teachers' Digital Education Material PreferencesSınıf Öğretmenlerinin Dijital Eğitim Materyal Tercihlerinin İncelenmesi
525TürkçeAli Kürşat ErümitAli Kürşat Erümit, Sakine Öngöz, Sefa ÖzmenDetermining The Design Elements Of An E-mentoring System For The Professional And Psychosocial Development Of Candidate TeachersAday Öğretmenlerin Mesleki ve Psikososyal Gelişimlerine Yönelik Bir E - Mentorluk Sisteminin Tasarım Unsurlarının Belirlenmesi
541TürkçeEsra TelliEsra TelliAn Overview Of Lifelong Learning In The Time Of Pandemic: The Case Of EpalePandemi Döneminde Yaşam Boyu Öğrenmeye Bakış: Epale Örneği

4. Oturum Perşembe 15:00-16:00
Salon 3
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Canan Cengiz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
377TürkçeEsra Benli ÖzdemirEsra Benli ÖzdemirOpinions Of Secondary School Students On The Science Lesson Conducted With Distance Education In The Covid-19 ProcessCovid - 19 Sürecinde Ortaokul Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim ile Yürütülen Fen Bilimleri Dersine Yönelik Görüşleri
440TürkçeAyşe Karapınar ÖzbeyAyşe Karapınar Özbey, Veysel DemirerSecondary School Teachers’ Views On The Use Of Eba In Distance Education Process In The Pandemic Period Ortaokul Öğretmenlerin Salgın Dönemi Uzaktan Eğitim Sürecinde Eba'nın Kullanımına Yönelik Görüşleri
513TürkçeKübra ÖngüçKübra Öngüç, Canan Çolak SeymenOpinions Of Vocational High School Students On The Distance Education Process Conducted In The Covid-19 Epidemic ProcessCovid - 19 Salgın Sürecinde Yürütülen Uzaktan Eğitim Süreci Konusunda Meslek Lisesi Öğrencilerinin Görüşleri
528TürkçeFurkan Alper TopalFurkan Alper Topal, Yalçın YıldızInvestigation Of Music Teacher Candidates' Attitudes Towards Information And Communication Technologies (ict) And Distance EducationMüzik Öğretmeni Adaylarının Bilgi İletişim Teknolojileri (Bit) ve Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

4. Oturum Perşembe 15:00-16:00
Salon 4
Oturum Başkanı Dr. Mustafa Güler
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
365TürkçeÜlkü ÜlkerÜlkü Ülker, Halil İbrahim BülbülBibliometric Analysis Of Theses On E-assessment Open To Online Access In Turkey National Thesis CenterTürkiye Ulusal Tez Merkezindeki Çevrimiçi Erişime Açık E - Değerlendirme Konulu Tezlerin Bibliyometrik Analizi
472TürkçeRamazan ÖzkulRamazan Özkul, Dilek KırnıkField Study On The Principles Of Information EthicsBilişim Etiği İlkelerine İlişkin Alan Araştırması
477TürkçeKevser Güneş MetinKevser Güneş MetinUsing The Understanding By Design (ubd) Model In Planning Online LessonsÇevrimiçi Derslerin Planlanmasında Tasarım Yolu ile Öğrenme (Understanding By Design) Modelinin Kullanılması
489TürkçeAli İbrahim Can GözümAli İbrahim Can GözümBlog Design In The Scope Of Community Service In The Pandemic Process: An Investigation Of Pre-service Pre-school Teachers’ Use Of Information And Communication TechnologiesPandemi Sürecinde Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Kapsamında Blog Tasarımı: Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilgi İletişim Teknoloji Kullanımlarının İncelenmesi
4. Oturum Perşembe 15:00-16:00
Salon 5
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Bahçekapılı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
350TürkçeAnıl BaşAnıl Baş, Mihriban Betül YılmazFacilitating Techniques And Suggestions For Review-based Studies In Electronic DatabasesElektronik Veri Tabanlarında Derleme Esaslı Çalışmalar İçin Kolaylaştırıcı Teknik ve Öneriler
376TürkçeBatuhan CiciklerBatuhan Cicikler, Elif Güven DemirExamining The Gamification Studies In The Field Of Education: A Meta-synthesis StudyOyunlaştırma ile İlgili Eğitim Alanında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir Meta - Sentez Çalışması
450İngilizceNida BayındırNida Bayındır, Mehmet GökceThe Levels Of Coping With Online Course (zoom) Fatigue Of Preservice Teachers In The Emergency Remote Teaching Process
468TürkçeAbdullah ÇetinAbdullah Çetin, Ömer Seyfettin Sevinç, Ersin AksoyExamination Of The Images Related To The Structure Of The Flower In The Secondary School 7th Grade Science Textbooks In Terms Of Scientific ContentOrtaokul 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Çiçeğin Yapısına Ait Görsellerin Bilimsel İçerik Yönünden İncelenmesi
5. Oturum Perşembe 16:15-17:15
Salon 2
Oturum Başkanı Öğr. Gör. Dr. Ahmet Gülay
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
397TürkçeMustafa ÇelikMustafa Çelik, Muhammet YardımInvestigation Of Primary School Students' Perceptions On Sustainable Consumption Behaviors In The Context Of Electronic Waste Managementİlkokul Öğrencilerinin Sürdürülebilir Tüketim Davranışlarına İlişkin Algılarını Elektronik Atık Yönetimi Bağlamında İnceleme
424TürkçeŞeyma Nur BekarHavva Yaman, Şeyma Nur BekarInvestigation Of Secondary School Students' Cognitive Structures About Life SkillsOrtaöğretim Öğrencilerinin Yaşam Becerilerine Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi
447TürkçeZeynep CömertErgün Akgün, Zeynep CömertLife Science That Generation Z Needs In The Context Of Socio-emotional LearningZ Kuşağının Sosyo - Duygusal Öğrenme Bağlamında İhtiyaç Duyduğu Hayat Bilgisi
526TürkçeZübeyde DemirbaşZübeyde DemirbaşCultural Ambassadors In Historical Places In Trabzon With Peer GuidanceTrabzon'da Akran Rehberliğinde Tarihi Mekanlarda Kültür Elçileri

5. Oturum Perşembe 16:15-17:15
Salon 3
Oturum Başkanı Arş. Gör. Dr. Lokman Şılbır
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
448TürkçeErgün AkgünErgün Akgün, Güneş AkçaA New Model In Higher Education: FlexibauYükseköğretimde Yeni Bir Model: Flexibau
537TürkçeEsra TelliEsra TelliInequality Of Opportunity In Distance Education: Digital AccessUzaktan Eğitimde Fırsat Eşitsizliği: Dijital Erişim
551TürkçeGökçe Becit İşçitürkGökçe Becit İşçitürk, Muharrem Özlük, Yıldız Özaydın AydoğduSwot Analysis Of The Distance Education System Used In The Covid-19 PeriodCovid - 19 Döneminde Kullanılan Uzaktan Eğitim Sistemine Yönelik Swot Analizi
552TürkçeGökçe Becit İşçitürkGökçe Becit İşçitürk, Muharrem Özlük, Yıldız Özaydın AydoğduInvestigation Of The Satisfaction Degree To Formal Education Students In Distance Education During The PandemicPandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim Gören Örgün Öğrencilerin Memnuniyetlerinin İncelenmesi

5. Oturum Perşembe 16:15-17:15
Salon 4
Oturum Başkanı Doç. Dr. Mehmet Akpınar
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
396TürkçeCanan Çolak SeymenGamze Tuti, Canan Çolak SeymenDeveloping The Basic Competencies In The Use Of Technology Of Teachers Scale: A Validity And Reliability Study Öğretmenlerin Teknoloji Kullanımında Temel Yeterlilikler Ölçeği'nin (Ötktyö) Geliştirmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
438TürkçeMehmet AkpınarMehmet Akpınar, İsmail DüzThe Evaluation Of Social Sciences Course Questions In State Boarding School And Scholarship Exams In Terms Of Social Sciences Skills Between 2010-20202010 - 2020 Yılları Arasında Devlet Yatılılık ve Bursluluk Sınavlarındaki Sosyal Bilgiler Dersi Sorularının Sosyal Bilgiler Becerileri Açısından Değerlendirilmesi
481TürkçeFatma BayrakFatma BayrakEye-tracking Metrics Considered In Feedback StudiesDönüt Araştırmalarında Ele Alınan Göz İzleme Metrikler
548TürkçeGülşen KoçakGülşen KoçakDeveloping An Academic Achievement Test For General Physics Iii (optics) Laboratory Course: A Validity And Reliability StudyGenel Fizik Iıı (Optik) Laboratuvarı Dersine Yönelik Akademik Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
5. Oturum Perşembe 16:15-17:15
Salon 5
Oturum Başkanı Öğr. Gör. Dr. Merve Yıldız
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
344TürkçeDerya AtayDerya Atay, Emel Yılmaz Çelik, Bengü Kaiper, Yasemin Yaman, Kadri Avcı, Eşref Enes Kuyumcu, Barış Dağ, Ezgi Akbudak, Oancea Oan - Adinaa Oancea Oana, Houda Boussaid Boussaid, Bağcan YeğenoğluThe New Leader Of Technology, Generation Z YouthTeknolojinin Yeni Lideri Z Kuşağı Gençleri
408TürkçeFatih KalemkuşFatih Kalemkuş, Müzeyyen Bulut Özek, Jale KalemkuşAn Evaluation On The Effect Of Instructional Technologies In The Education Of Children With Special NeedsÖzel Gereksinimli Çocukların Eğitiminde Öğretim Teknolojilerinin Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme
506TürkçeBurak YılmazsoyMehmet Kahraman, Burak Yılmazsoy, Ahmet KardeşTeachers' Views On The Enriched E-booksZenginleştirilmiş E - Kitap ile İlgili Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
543TürkçeOğuzhan GençaslanOğuzhan Gençaslan, Özgün Şefik, Selin Urhan, Şenol DostThe Use Of Dynamic Visualization In Teaching The Concept Of Derivative: Preparing A Lesson Plan Based On The 5e Learning ModelTürev Kavramının Öğretiminde Dinamik Görselleştirme Kullanımı: 5e Öğrenme Modeli Temelli Ders Planı Hazırlanması
6. Oturum Perşembe 17:30-18:45
Ana Salon
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Olgun Sadık
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
402TürkçeVehbi Aytekin SanalanVehbi Aytekin Sanalan, Elif Taşlıbeyaz, Hamza Polat, Hamza Fatih Sapanca, Ayhan Koç, Önder Yıldırım, Murat Tolga KayalarUsing The Online Flipped Classroom Model In The Covid-19 Pandemic ProcessKovid - 19 Pandemi Sürecinde Çevrim İçi Ters Yüz Sınıf Modelinin Kullanılması
529TürkçeÖzlem Canan GüngörenÖzlem Canan Güngören, Sibel Öztürk, Canfidan Kuruyamaç, Esra Çelebi KarataşExamination Of Theses On Quality And Accreditation In Distance EducationUzaktan Eğitimde Kalite ve Akreditasyon Yönelik Yapılan Tezlerin İncelenmesi
532TürkçeHamza Fatih SapancaHamza Fatih Sapanca, Elif TaşlıbeyazExamining The Suggestions In Distance Education Studies In Higher Education During The Covid-19 Pandemic ProcessKovid - 19 Pandemi Sürecinde Yükseköğretimde Yapılan Uzaktan Eğitim Çalışmalarında Yer Alan Önerilerin İncelenmesi
534TürkçeFunda Eryılmaz BallıFunda Eryılmaz Ballı, Melek Dönmez YapucuoğluEvaluation Of The Turkey Dimension Of The Oecd Report On Using Digital Technologies For Early Education During Covid-19 Oecd Covıd - 19 Sürecinde Okul Öncesi ve İlkokul Eğitimi İçin Dijital Teknolojileri Kullanma Raporu’nun Türkiye Boyutunun Değerlendirilmesi

6. Oturum Perşembe 17:30-18:45
Salon 1
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Öztürk
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
339TürkçeGökhan TaşkınGökhan Taşkın, Gökhan AksoyExpectations Of Parents In Distance Educatıon ApplıcatıonsUzaktan Eğitim Uygulamalarında Velilerin Beklentileri
343TürkçeMustafa KayaMustafa KayaExamination Of Emergency Distance Education Experiences Of Foreign Language TeachersYabancı Dil Öğretmenlerinin Zorunlu Uzaktan Eğitim Deneyimlerinin İncelenmesi: Bir Durum Çalışması
419TürkçeEda ElyıldırımEda Elyıldırım, Tarık BaşarPre-school Teachers' Perspectives On Distance EducationOkul Öncesi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Bakış Açıları
466TürkçePınar GüneyPınar Güney, Ömer DemirExamination Of The Reactions To The Ministry Of National Education's Covid-19 Emergency Distance Education Decisions Through The Comments Of The Official Press Release Videos On YoutubeMilli Eğitim Bakanlığı’nın Covıd - 19 Dönemi Acil Uzaktan Eğitim Kararlarına Gösterilen Tepkilerin Youtube’daki Resmi Basın Açıklamaları Videolarının Yorumları Üzerinden İncelenmesi

6. Oturum Perşembe 17:30-18:45
Salon 2
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serkan Uçan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
380TürkçeAlpaslan DurmuşAlpaslan DurmuşStudents' Perceptions Towards 3d Printing Technologies And Future Printing Technology 4d3d Baskı Teknolojilerine Yönelik Öğrencilerin Algıları ve Geleceğin Baskı Teknolojisi 4d
429TürkçeÜnzile Aydınkal SekbanÜnzile Aydınkal Sekban, Arzu Efendioğlu MalkoçThe Teachers’ Opinions About Changing Education And Training ParadigmsDijital Çağda Değişen Eğitim ve Öğretim Paradigmaları Konusunda Öğretmen Görüşleri
453İngilizceSerkan UçanSerkan UçanExploring The Role Of Virtual Professional Learning Networks In Pre–service Primary Teachers’ Professional Learning And Growth
522TürkçeZübeyde DemirbaşZübeyde DemirbaşRead, Understand And Live DigitallyDijitalde Oku,anla ve Yaşa

6. Oturum Perşembe 17:30-18:45
Salon 3
Oturum Başkanı Dr. Gürhan Bebek
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
360TürkçeFatma AvcıFatma AvcıStem Approach In Preschool Education: A Review Of Scientific ResearchOkul Öncesi Eğitimde Stem Yaklaşımı: Bilimsel Araştırmalara Yönelik Bir İnceleme
391TürkçeHakan KılınçHakan Kılınç, İstek Aksak KömürAnalysis Of Postgraduate Theses On The Internet Of Things In TurkeyTürkiye'de Nesnelerin İnterneti ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
400TürkçeHalil İbrahim ReviHalil İbrahim Revi , Müjdat Maraşlı , Canan Çolak Seymen, Koray UçarThe İdeas Of School Directors About Distance Learning Period Which Is Carried Out During Covid-19 PandemicCovid - 19 Salgın Sürecinde Yürütülen Uzaktan Eğitim Süreci Konusunda Okul Yöneticilerinin Görüşleri
411TürkçeRabia Karataş ÖzbekRabia Karataş ÖzbekExamınatıon Of Thesıs Related To Worked Stem Educatıon For Secondary StudentsOrtaokul Öğrencilerine Yönelik Çalışılmış Stem Eğitimi ile İlgili Tezlerin İncelenmesi
505TürkçeMelike Nur KöroğluMelike Nur Köroğlu, Selen Galiç, Selay Arkün KocadereIntegrated Steam Education: An Online Teaching Guide For TeachersBir Çevrimiçi Ders Önerisi: Steam Eğitimine Hazırlık

6. Oturum Perşembe 17:30-18:45
Salon 4
Oturum Başkanı Doç. Dr. Elif Buğra Kuzu Demir
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
514TürkçeMurat AtasoyMurat Atasoy, Lokman ŞılbırCreating Lip Gestures For Turkish Sign Language AvatarTürk İşaret Dili Avatarı İçin Dudak Hareketlerinin Oluşturulması
544TürkçeElif Buğra Kuzu DemirElif Buğra Kuzu Demir, Ahmet Bilal Özbek, Kadir DemirSpecial Education Teachers’ Experiences Of Emergency Remote Teaching During The Covid-19 PandemicÖzel Eğitim Öğretmenlerinin Covıd - 19 Salgını Sürecinde Acil Uzaktan Öğretim Deneyimleri
6. Oturum Perşembe 17:30-18:45
Salon 5
Oturum Başkanı Doç. Dr. Ertuğ Can
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
487TürkçeAhmet Berk ÜstünAhmet Berk Üstün, Betül Düzenli ÇilInvestigation Of The Digidemi System In The Filipped Classroom Teaching ModelTers Yüz Edilmiş Sınıf Öğretim Modelinde Dijidemi Sisteminin İncelenmesi
494TürkçeMehmet RamazanoğluMehmet Ramazanoğlu, Barış MercimekInvestigation Of Motivational Status Of Secondary School Students In Web-based Teaching ProcessOrtaokul Öğrencilerinin Web Tabanlı Öğretim Sürecinde Motivasyon Durumlarının Belirlenmesi
498TürkçeErtuğ CanErtuğ Can, Caner OzanEvaluation Of Virtual Classroom ApplicationsSanal Sınıf Uygulamalarının Değerlendirilmesi
547TürkçeDeniz AtalDeniz Atal, Raziye SancarChanging Visions Of Elementary Education Teacher Candidates On Virtual Reality TechnologySınıf Öğretmeni Adaylarının Sanal Gerçeklik Teknolojisiyle İlgili Değişen Vizyonları
7. Oturum Cuma 14:45-15:45
Ana Salon
Oturum Başkanı Doç. Dr. Ali Kürşat Erümit
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
459TürkçeMine Gözübüyük TamerMine Gözübüyük TamerThe Artificial Intelligence Applications In EducationEğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları
527TürkçeKadriye BayramKadriye BayramAn Entrepreneurship And Scientific Reasoning-focused Socio-scientific Issue Activity: Artificial IntelligenceGirişimcilik ve Bilimsel Muhakeme Odaklı Bir Sosyobilimsel Konu Etkinliği: Yapay Zekâ
536TürkçeAli Kürşat ErümitAli Kürşat Erümit, İsmail Çetin, Mehmet Kokoç, Vasif Nabiyev, Temel KösaThe Effect Of Game Based Adaptive Intelligent Tutoring System Artibos On Motivation To Solve ProblemsOyun Tabanlı Uyarlanabilir Zeki Öğretim Sistemi Artibos'un Öğrencilerin Problem Çözmeye Yönelik Motivasyonuna Etkisi
554Türkçeİsmail Çetinİsmail Çetin, Ali Kürşat ErümitDesign Features Of Game Based Adaptive Intelligent Tutoring System Artibos, For Students' Self-assessmentOyun Tabanlı Uyarlanabilir Zeki Öğretim Sistemi Artıbos'un Öğrencilerin Öz Değerlendirmesine Yönelik Tasarım Özellikleri

7. Oturum Cuma 14:45-15:45
Salon 2
Oturum Başkanı Prof. Dr. Taner Altun
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
431TürkçeOya ÖzgünOya Özgün, Olgun SadıkImplementing A Design Framework For Enhancing Student-centered Learning: A Case Study In Online Graduate ClassÖğrenci Merkezli Öğrenmenin Geliştirilmesi İçin Bir Tasarım Çerçevesinin Uygulanması: Çevrimiçi Yüksek Lisans Sınıfı Vaka Analizi
483TürkçeZeynep CömertZeynep Cömert, Güneş Akça, Özgür ŞensoyStudent Opinions On The Use Of Webcams In Synchronous LessonsSenkron Derslerde Webcam Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri
484TürkçeKıvanç TopraklıkoğluMustafa Tuncay Sarıtaş, Kıvanç TopraklıkoğluInvestigation Of The Place Of Practical Courses In Distance EducationUygulamalı Derslerin Uzaktan Eğitimdeki Yerinin İncelenmesi
542TürkçeYasemin BozdemirYasemin Bozdemir, Olgun SadıkExamination Of Higher Education Students' Views On Distance Education: A Systematic Literature ReviewYüksek Öğrenim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Sistematik Literatür Taraması
557TürkçeTayfun AkınTayfun AkınThe Use Of Technology In Child Development Education: Descriptive Review StudyÇocuk Gelişimi Eğitiminde Teknoloji Kullanımı: Betimsel Tarama Çalışması

7. Oturum Cuma 14:45-15:45
Salon 3
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mine Gözübüyük Tamer
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
412TürkçeLeyla ŞahinLeyla Şahin, Tarık BaşarThe Role Of Web 2.0 Tools In Teaching English As A Foreign LanguageYabancı Bir Dil Olarak İngilizce Öğretiminde Web 2.0 Araçlarının Yeri
420TürkçeSeda GökmenSeda GökmenChanges Observed In Primary School Students As A Result Of Technology Education Such As Coding And StemKodlama, Stem Gibi Teknoloji Eğitimleri Sonucunda İlkokul Öğrencilerinde ve Eğitimcilerde Gözlemlenen Değişiklikler
444TürkçeMine Gözübüyük TamererMine Gözübüyük TamererTrends In The Education World: The Changing Process From Education 1.0 To Education 4.0Eğitim Dünyasındaki Eğilimler: Eğitim 1.0’dan Eğitim 4.0’a Değişim Süreci
490TürkçeSelen GaliçSelen Galiç, Bahadır YıldızThe Relationship Between 3d Design Process And Mathematics: Tinkercad Example3 Boyutlu Tasarım Sürecinin Matematikle İlişkisi: Tinkercad Örneği

7. Oturum Cuma 14:45-15:45
Salon 4
Oturum Başkanı Doç. Dr. Faik Özgür Karataş
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
387TürkçeKader AksoyKader AksoyUniversity Students' Perceptions On The Nature Of ScienceÜniversite Öğrencilerinin Bilimin Doğası Üzerine Algıları
415TürkçeDeniz AdıyamanDeniz Adıyaman, Derya ÇelikReflections From A Classroom Environment Supporting Algebraic Reasoning Cebirsel Akıl Yürütmeyi Destekleyen Bir Sınıf Ortamından Yansımalar
456TürkçeTülin Merve DemirtaşTülin Merve Demirtaş, Ayşe UyarExamination Of Inductive Thinking Process Of Secondary Mathematics Teacher CandidatesOrtaöğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Tümevarımsal Düşünme Süreçlerinin İncelenmesi
464TürkçeKader AksoyKader AksoyInvestigation Of The Understanding Of The Nature Of Science Of University Students According To Different VariablesÜniversite Öğrencilerinin Bilimin Doğası Anlayışlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
488TürkçeŞenem AlkanŞeyma Nur Bekar, Şenem Alkan, Onurhan Güven, Haluk ÖzmenInvestigating The Relationship Between The Secondary School Students’ Temperament Types And Their Attitudes Towards Science CourseOrtaokul Öğrencilerinin Sahip Oldukları Mizaç Tipleri ile Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
7. Oturum Cuma 14:45-15:45
Salon 5
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Bahçekapılı
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
361İngilizceZülal AyarZülal AyarThe Use Of 'shooting An Elephant' By George Orwell In Efl Classes To Accustom Learners To The Synthesis Of A Non-fictional Prose
375TürkçeTuğba DuyurucuTuğba Duyurucu, Mehmet GülMy Seed MuseumTohum Müzem
504TürkçeFunda Çıray ÖzkaraFunda Çıray Özkara, Kader Güler, Şükran Kocabey Tiryaki, Ahmet Aydar, Hanife Peker, Dilek Dağ, Gürhan Özkara, Ayşe Burcu Öğüçbilek, Ana Rosa Florez Gonzalez, Eleonora Burnete, Lucinda Cardosa, Maria Do Ceu Robalo, Marina Lakcevıc, Nabeeha Altaleb, Samya Abo SalahTechnological Applications And Reflections Used In The International Etwinning Project In Line With ScientistsIn Line With Scientists - Bilim İnsanlarının İzinde Adlı Uluslararası Etwinning Projesinde Kullanılan Teknolojik Uygulamalar ve Yansımaları
524TürkçeZübeyde DemirbaşZübeyde DemirbaşFiıdelity Since 571571 Den Beri Vefa
8. Oturum Cuma 16:00-17:30
Salon 2
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Alper Şimşek
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
390TürkçeAhmet GülayAhmet Gülay, Taner AltunDifferentiated Instruction Scale: A Study Of Validity And ReliabilityFarklılaştırılmış Öğretim Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
460TürkçeSinan BiliciSinan Bilici, Rabia Meryem YılmazStudent Opinions On Collaborative Digital Story Activitiesİşbirlikli Dijital Öykü Etkinliklerine İlişkin Öğrenci Görüşleri
473TürkçeRamazan ÖzkulRamazan Özkul, Dilek KırnıkTeachers' Expectations Regarding The Adaptation Of Technology To EducationTeknolojinin Eğitime Uyarlanmasına İlişkin Öğretmenlerin Beklentileri
476TürkçeKayhan BozgünKayhan BozgünOpinions On The Teaching Reading And Writing Course Via Distance Or Face-to-face EducationUzaktan veya Yüzyüze Eğitimle Alınan İlkokuma ve Yazma Öğretimi Dersine İlişkin Görüşleri
520TürkçeOzan KaracaOzan KaracaComparison Of Electronic Objective Structured Clinical Examination (e-osce) Softwares Used In Medical EducationTıp Eğitiminde Kullanılan Elektronik Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav (E - Osce) Yazılımlarının Karşılaştırılması

8. Oturum Cuma 16:00-17:30
Salon 3
Oturum Başkanı Dr. Kadir Gürsoy
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
358TürkçeOğuzhan TekinOğuzhan TekinExamination Of Teacher Experiences Regarding To The Emergency Remote Teaching Process During The Covid-19 Pandemic: A Phenomenological StudyPandemi Döneminde Gerçekleştirilen Çevrimiçi Derslere Yönelik Öğretmen Deneyimlerinin İncelenmesi: Bir Fenomenoloji Çalışması
366TürkçeVolkan TüterVolkan Tüter, İlknur Kuşbeyzi Aybar, Servet BayramInvestigation Of Quality 4.0 Perceptions Of Private School Administrators In The Digital Transformation Process According To Their Awareness Levels Of Industry 4.0 ConceptsÖzel Okul Yöneticilerinin Dijital Dönüşüm Sürecinde Kalite 4.0 Algılarının Endüstri 4.0 Kavramlarına Ait Farkındalık Düzeylerine Göre İncelenmesi
367TürkçeMücahit KocabaşMücahit KocabaşExamınatıon On The School Admınıstrators’ Methods Of Conflıct Managıng In Theır Instıtutıons Accordıng To The Teachers: Trabzon Cıty SampleÖğretmenlere Göre Okul Yöneticilerinin Kurumlarındaki Çatışmaları Yönetme Yöntemlerinin İncelenmesi: Trabzon İli Örneği
383TürkçeFunda AlpanıkFunda Alpanık, Münevver ÇetinAuthentic Leadership Scale: A Scale Development StudyOtantik Liderlik Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
384TürkçeHatice RizeliGamze Tuti, Canan Çolak Seymen, Serkan Harput, Hatice RizeliTeachers' Views On Graduate Education: A Qualitative ResearchÖğretmenlerin Lisansüstü Eğitime İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Araştırma
425TürkçeMurat Çakır AtalarMurat Çakır Atalar, Müyesser CeylanThe Investigation Of School Principals’ Leadership Roles And Characteristics In Terms Of Various VariablesOkul Müdürlerinin Liderlik Rollerinin ve Özelliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

8. Oturum Cuma 16:00-17:30
Salon 4
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Aslan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
363TürkçeAyşe SağlamAyşe Sağlam, Taner AltunInvestıgatıon Of Prımary Pre-servıce Teachers’ Use Of Technologıcal Pedagogıcal And Content Knowledge Durıng Teachıng PractıcesSınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik ve Alan Bilgilerini Öğretmenlik Uygulamaları Sürecinde Kullanma Durumlarının İncelenmesi
465TürkçeMithat ElçiçekMithat Elçiçek, Hüsamettin Erdemci, Mustafa KahyaoğluA Study On The Educational Outcomes Of The Teaching Practice Course Enriched With The Design-based Learning ModelTasarım Temelli Öğrenme Modeliyle Zenginleştirilmiş Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Eğitsel Çıktıları Üzerine Bir İnceleme
497TürkçeIşıl AkçayIşıl Akçay, Nezih ÖnalAn Initiative To Reduce Foreign Language Learning Anxiety Of Grade 9 Students: Using Edmodo9.sınıf Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenme Kaygı Düzeylerini Azaltmaya Yönelik Bir Girişim: Edmodo Kullanımı
511İngilizceAybala HepkafadarGülben Çalış, Aybala Hepkafadar, Fırat Sarsar, Özge Andiç Çakır, Beril Ceylan, Alev Ateş Çobanoğlu, Onur Dönmez, Abdullah Kalay, Orhan Dağdeviren, Mehmet Emin KavalDeveloping A Technology-enriched Classroom Environment For Determining The Optimum Values Of Indoor Air Variables
517TürkçeAyşegül AslanÜmmü Gülsüm Durukan, Ayşegül Aslan, Demet Batman, Ebru Turan GüntepeTechnology Integration Of Teachers In The Covid 19 Process: The Case Of Trabzon ProvinceCovid 19 Sürecinde Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonu: Trabzon İli Örneği
8. Oturum Cuma 16:00-17:30
Salon 5
Oturum Başkanı Doç. Dr. Sakine Öngöz
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract TitleBildiri Başlığı
338TürkçeMustafa ÇelikMustafa ÇelikFun Discoveries In Science And Mathematics With Phet Simulations As A Virtual Laboratory ApplicationSanal Laboratuvar Uygulaması Olan Phet Simülasyonları ile Fen ve Matematikte Eğlenceli Keşifler
354TürkçeRıdvan Kağan AğcaRıdvan Kağan Ağca, Zeynel KutluGame-based 3d Virtual Reality Application In Foreign Language TeachingYabancı Dil Öğretiminde Oyun Tabanlı 3 Boyutlu Sanal Gerçeklik Uygulaması
386TürkçeBurak YılmazsoyBurak Yılmazsoy, Mehmet Kahraman, Tuncay CigalEducational Use Of Social Networks By Academicians During The Pandemic PeriodPandemi Döneminde Akademisyenlerin Eğitsel Amaçlı Sosyal Ağ Kullanım Durumlarının İncelenmesi
516TürkçeRıdvan Kağan AğcaRıdvan Kağan Ağca, Zeynel KutluMetaverse: Rapid Transition From Real Life To The World Of Avatars With Web 3.0Metaverse: Web 3.0 ile Gerçek Hayattan Avatarlar Dünyasına Hızlı Geçiş
523TürkçeMehmet Şahin SolakMehmet Şahin Solak, Mehmet RamazanoğluMotivations Of High School Students To Use Social MediaLise Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanma Motivasyonları
555TürkçeUğur BaşboğaoğluUğur BaşboğaoğluDistance Education In The Process Of Enhancement Of Equality Of OpportunityFırsat Eşitliğini Artırma Sürecinde Uzaktan Eğitim