• Türkçe
  • English

ITTES 2024 - Sempozyum Kapsamı



"Veri Odaklı Dönüşüm: Eğitimde Yapay Zeka Çağı" temasıyla düzenlenen 9. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda eğitim alanında veri ve yapay zeka odaklı dönüşüm ele alınacaktır. Akademisyenler, uzmanlar ve öğretmenlerin, genel olarak ilgili tüm bilim insanlarının katılımı ile öğretim teknolojileri ve öğretmen eğitimi konuları çerçevesinde yeni gelişmelerin tartışılması, eğitimde veri ve yapay zekanın kullanımı ile ilgili bir yol haritasının ortaya konulması, politikalar ve uygulamalar için öneriler sunulması, iyi uygulama örnekleri ve inovatif çözümlerin paylaşılması ve gelecekteki araştırma ve geliştirme alanlarının belirlenmesi gibi konularda çıktılar elde edilmesi ve geleceğe yönelik bir bakış açısı sunması amacıyla aşağıdaki temalarla sınırlı olmamak kaydıyla bildiriler alınacaktır.

1. 3B Sanal Dünyalar ve Metaverse
2. Açık ve Uzaktan Öğrenme 
3. Blokzinciri Teknolojisi ve Eğitimde Kullanımı
4. Büyük Veri ve Veri Analitiği
5. Dijital Çağda Öğretmen Eğitimi Uygulamaları
6. Eğitim Araştırmalarında Yeni Eğilimler
7. Eğitimde Dijital Yeterlikler 
8. Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu, Modeller ve Uygulamalar
9. Eğitsel Oyunlar ve Oyunlaştırma
10. Etik ve Güvenlik 
11. FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi
12. Hayat Boyu Öğrenme ve Teknoloji
13. İnsan Bilgisayar Etkileşimi
14. Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme Uygulamaları
15. Mobil Öğrenme
16. Öğretim Tasarımında Yeni Yaklaşımlar
17. Robotik ve Kodlama Eğitimi 
18. Sanat ve Teknoloji
19. Sürükleyici Öğrenme
20. Teknolojik Gelişme Bağlamında Öğretmen Eğitimi
21. Uyarlanabilir Öğrenme Ortamları
22. Yapay Zeka ve Eğitim Uygulamaları
23. Yüksek Öğretimde Dijital Dönüşüm