• Türkçe
 • English

ITTES 2021 - Sempozyum Kapsamı8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda "DEĞİŞİM VE EĞİTİM" odağında akademisyenlerin,  öğretmenlerin, genel olarak ilgili tüm bilim insanlarının katılımı ile öğretim teknolojileri ve öğretmen eğitimi konuları çerçevesinde alana katkı getirecek bilgi ve deneyim paylaşımının sağlanması amaçlanmaktadır. Sempozyumda ele alınacak konular, öğretim teknolojileri ve öğretmen eğitimi bağlamında tüm eğitim alanlarına yönelik olması beklenmektedir. Bu temelde  sempozyum kapsamında ele alınabilecek bazı temalar, aşağıdaki başlıklarla sınırlı olmamak kaydıyla, şöyle sıralanabilir:
 
 • 21. Yüzyıl Becerileri
 • Açık ve Uzaktan Eğitim 
 • Bilişim Teknolojileri ve Eğitimi
 • Kodlama Öğretimi
 • Robotik Kodlama
 • Çoklu Ortam Tasarım ve Uygulamaları
 • Dijital Çağda Öğretmen Eğitimi Uygulamaları
 • Dijital Çağda Profesyonel Gelişim, Inovasyon ve Değişim
 • Gelişen Teknolojiler
 • FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi
 • Öğretim Teknolojileri ve Uygulamaları
 • 21. Yüzyıl Okul Dışı Öğrenme Ortamları ve Uygulamaları
 • Oyun Temelli Öğrenme, Oyunlaştırma
 • Dijital Çağda Öğretim Tasarım Uygulamaları
 • Öğretim Teknolojisi Araştırma Eğilimleri ve Sorunlar
 • Sanal Öğrenme Ortamları ve Uygulamaları
 • Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları
 • Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
 • İnsan Bilgisayar Etkileşimi
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu, Modeller ve Uygulamalar
 • Dijital Öğrenme
 • Dijital Okuryazarlıklar Uygulamaları ve İyi Örnekler
 • Dijital Çağda Bilişim Etiği
 • Mobil Öğrenme
 • Özel Eğitim ve Teknoloji
 • Sosyal Ağlar ve Öğrenme
 • Yaşam Boyu Öğrenme
 • Eğitim Yönetimi ve Denetimi
 • Öğretmenler İçin Uygulamadan İyi Örnekler
 • Kırsal NEET Gençliği ve Eğitim