• Türkçe
 • English
 

Important Announcement

Due to the increasing number of cases in Trabzon and pandemic precautions, the symposium will be held online.

JITTE Özel Sayı

Seçilen bildirilerden dergide yayınlanmak için değerlendirilmek üzere özel sayı basılacaktır.

Full text submission process

In order for full texts to be sent, the final registration process must be completed and the paper must be presented at the symposium. It is not possible to upload full text on the system without completing the final registration process. Thus, authors who cannot complete the final registration process on the web page must first complete their final registration.
After the final registration, you can log in with your membership information and click the "Click to Upload Full Text" link below your notification.

Click for Sample Full Text E-Book Template ...

Abstract Book

The abstract book will be published on 20 December 2021 from the papers presented at the symposium.

Sanal Sunum Yönergesi

İndirmek için tıklayınız.

Sanal Sunumlar Cuma günü öğleden sonraki oturumlarda yapılacaktır.

Kongre programında değişiklikler yapılmıştır.
 

Bildiri oturum saatleri etkilenmemiş, çağrılı konuşmacı ve etkinlik saatleri güncellenmiştir. Bunların yanında yazar istekleri doğrultusunda basılı kitapçıkta olmayan değişiklikler yapılmıştır. Değişiklik talebi olan yazarların sunumları web sayfasında ilan edilen programa göre yapılacaktır.

Kitap Bölümü Sunumları Hk.

Kitap bölümleri, tüm yazarların katılımıyla birlikte programda ilan edilen ilgili oturumda yapılacaktır. Kitap bölümleri için ayrıca bir detaylı program yayınlanmayacaktır.

JITTE Özel Sayısı

Sempozyum seçilecek bildiriler JİTTE özel sayısında yayınlanacaktır.

Kesin Kayıt ve Konaklama

Değerli katılımcılar, Katılım ücretini yatırdıktan sonra sempozyum sistemine girip kesin kayıt yapmayı unutmayınız. Sempozyum kapsamında gerçekleştirilecek olan aktivite ve çalıştaylara katılım kesin kayıt yapıldıktan sonra gerçekleşmektedir. 
 

Kitap Bölümleri

Değerli Katılımcılar, Kitap bölümü olarak göndermiş olduğunuz çalışmalar editörler tarafından incelenmekte ve belirli sayıda çalışma kitap bölümü olarak kabul edilmektedir. Kitap bölümü olarak değerlendirilmeyen çalışmanızı sisteme yeniden bildiri özeti olarak yüklemeniz durumunda hızlı bir değerlendirme sürecine alınacak olup ,15 ekime kadar sonucu tarafınıza iletilecektir.
IMPORTANT ANNOUNCEMENT: Due to the increasing number of cases in Trabzon and pandemic precautions, the symposium will be held online.

Dear participants,
 

We will be honored and happy to see you at the 8th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium (ITTES 2021), which will be held in Trabzon between 17 November-19 November 2021, hosted by Trabzon University and Karadeniz Technical University, in cooperation with the Trabzon Provincial Directorate of National Education. Within the scope of the symposium whose general theme is " Education and Change "; It is aimed to share the scientific gains gained through workshops, panels, oral presentations and poster presentations with national and international stakeholders.
Abstracts accepted at the end of the referee evaluation process will be published as "ITTES-2021 Abstracts E-Book" before the congress. In addition, the works presented at the symposium and will be selected by the commission from the papers that want to evaluate their work as book chapters will be published in the book " Education and Change ". For this purpose, the participants will be able to request their work to be evaluated as book chapters by making a preference during the abstract upload. After the congress, only the papers that are requested to be published in full text will be published in the “ITTES-2021 Full Text E-Book”. In addition, the “ITTES-2021 Best Presentation Award” will be given to three papers selected by the symposium advisory board.
Dear scientists, we would like to state that we will be honored and happy to see you in Trabzon, wishing that the 8th International Symposium on Instructional Technologies and Teacher Education will contribute to the development of policies regarding the future of society in our country, education and science.
 
Regards,
ITTES-2021 Organizing Committee

Important Dates

 • Beginning of Abstract Sumbissions
  April 15, 2021
 • Deadline for Abstract Submission
  October 08, 2021
 • Announcement Of Accepted Papers
  November 10, 2021
 • Early Registration
  September 01, 2021 - November 10, 2021
 • Late Registration
  11 November - 19 November 2021
 • Symposium Program Announcement
  November 10, 2021
 • The Beginning Of Symposium
  November 17, 2021
 • End Of Symposium
  November 19, 2021
 • Submission Of Full Papers
  November 20, 2021 - December 10, 2021
 • Publication Of The Proceedings Of The Symposium
  December 20, 2021