• Türkçe
 • English
 

Yakında Duyurulacaktır.

Değerli Akademisyenler, Araştırmacılar ve Eğitim Uzmanları,
 
Bu yıl Trabzon Üniversitesi koordinatörlüğünde ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde 23 – 25 Ekim 2024 tarihlerinde “Veri Yoluyla Dönüşüm: Eğitimde Yapay Zeka Çağı” temasıyla Nevşehir’de düzenlemeyi planladığımız “9. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’na (ITTES 2024)” sizleri davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.
Eğitimde teknoloji ve yenilikçi uygulamaların rolü her zamankinden daha belirleyici hale gelmiştir. Eğitim ortamlarında teknoloji odaklı gerçekleşen devrim niteliğindeki gelişmeleri keşfetmek ve tartışmak için bir araya gelmek üzere gerçekleştireceğimiz sempozyumda; eğitim dünyasının farklı paydaşlarının (akademisyenler, yöneticiler, araştırmacılar, eğitimciler, öğretmenler ve uygulayıcılar) yapılacak açılış konuşmaları, çalıştaylar, paneller, atölyeler ve sunumlar (sözlü, poster, çevrimiçi) ile buluşturulması, yeni işbirliği fırsatlarının yaratılması, yenilikçi fikirlerin tartışılması, deneyimlerin paylaşılması ve geleceğe yönelik bir perspektifin oluşturulması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra Sempozyumun, Teknoloji ve Eğitim alanına giren geniş bir yelpazedeki araştırma konuları ile birlikte farklı çalışma alanları arasında bağlantılar kurması amaçlanmaktadır. Yenilikçi teknolojilerin eğitimde gerçekleştirdiği teknolojik dönüşümü analiz etmeye, değerlendirmeye ve gelecekteki uygulamaları zenginleştirmeye katkı sağlamak adına siz değerli bilim insanlarını Kapadokya/Nevşehir’e bekliyoruz. 
 
ITTES Kongre Ekibi Adına,
Kongre Başkanı: Prof. Dr. Hasan KARAL
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Profesörü
Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon Üniversitesi, Trabzon/Türkiye
 

Önemli Tarihler

 • Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması
  15 Nisan 2024
 • Bildirilerin Son Gönderimi
 • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
 • Erken Kayıt
 • Geç Kayıt
 • Sempozyum Programının Açıklanması
 • Sempozyum Başlangıcı
  23 Ekim 2024
 • Sempozyum Bitişi
  25 Ekim 2024
 • Tam Metinlerin Gönderilmesi
 • Sempozyum Bildiri Kitapçığının Yayınlanması