• Türkçe
  • English

ITTES 2019 - Kitap BölümüDeğerli Öğretim elemanları,
 
Sizleri 30 Ekim-1 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek olan 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda (ITTES 2019) görmekten onur ve mutluluk duyacağız. Genel teması "Dijital Çağda Pedagoji" olarak belirlenen sempozyum kapsamında; çalıştaylar, paneller, sözlü bildiri ve poster sunumlarla edinilen bilimsel kazanımların ulusal ve uluslararası paydaşlarla paylaşımı hedeflenmektedir.

Hakem değerlendirme süreci sonunda kabul edilen bildiri özet metinleri kongre öncesinde "ITTES-2019 Bildiri Özetleri E-Kitabı" olarak yayımlanacaktır. Bunun yanı sıra ITTES- 2019'da önceki sempozyumlardan farklı olarak, belirlenecek alt temalar kapsamında, alan editörlerinin rehberliğinde, özgün kitapların ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla katılımcılar, bildiri özeti yükleme sırasında çalışmalarının kitap bölümü olarak değerlendirilmesini talep edebileceklerdir. Kongre sonrasında yalnızca tam metin olarak yayımlanması istenilen veya belirlenen kitap temaları kapsamına girmeyen bildiriler, “ITTES-2019 Bildiriler Tam Metin E-Kitabı”nda basılacaktır.  

Gerek sempozyuma katkı ve katılım koyacak araştırmacılara gerekse kitap hazırlama sürecinde yer alacak değerli Editör ve Araştırmacılara Sempozyum Düzenleme Kurulu adına teşekkür ederiz. Kitap editörü olmak isteyen Hocalarımız temaları da içeren taleplerini sempozyum düzenleme kuruluna ilettikten sonra ilgili talepler ittes.org.tr adresinde yayınlanacak olup isteyen araştırmacı ilgili kitabın editörüyle yine sempozyum sayfası ve iletişim bilgileri üzerinden bağlantıya geçecektir. Ayrıca isteyen editör çağrılı bildiri kapsamında kitap bölümüne alan uzmanı davet edebilecektir.   Bölümler editörler tarafından en az 2 hakeme gönderilip düzenlendikten sonra son okumalar ilgili bölüm editörü tarafından yapılacaktır. Kitaplar en az 10 en fazla 15 bölüm olarak düzenlenecektir. Kitap yazım formatıyla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Önemli Tarihler:
 
Kitap İsim ve Editörlerinin Netleşmesi: 15 Mayıs 2019
Bölüm Başlıkları ve Yazarların Netleşmesi: 21 Eylül 2019
Bölümlerin İlk Taslaklarının Editöre Teslimi: 1 Ekim 2019
 
Bölümlerin Hakem Süreci ve Güncellenmesi: 1 Ekim -30 Ekim 2019
 
Bölümlere Son Şeklinin Verilmesi ve Güncellenmesi: 30 Ekim-1 Kasım 2019
(Sempozyumda her editöre bir salon tam gün tahsis edilecek ve editör bölüm yazarları ve sekreterya ile kitaba son şeklini verecektir)
Kitapların Baskıya Gönderimi: 22 Kasım 2019

Kitap Adları ve Editörler

Editör/ler Kitap Adı Kitap Dili
Prof. Dr. Mustafa Murat INCEOGLU Endüstri 4.0 Çağında Eğitim-Öğretim Türkçe
Prof. Dr. H. Ferhan ODABAŞI Hakikat Sonrası Dönemde Çocuk ve Teknoloji İlişkisi Türkçe
Prof. Dr. Vasıf V. NABİYEV & Dr. Öğr. Üyesi Ali Kürşat ERÜMİT   Eğitimde Yapay Zeka Kuramdan Uygulamaya Türkçe
Prof. Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK & Prof. Dr. Serçin KARATAŞ Çevrimiçi Öğrenme: Farklı Bakış Açıları Türkçe
Prof. Dr. Serçin KARATAŞ & Prof. Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK Açık ve Uzaktan Öğrenme Türkçe
Prof. Dr. Abdullah KUZU Dijital Medya ve Öğrenme Türkçe
Prof.Dr. Salih ÇEPNİ & Prof. Dr. Hakan Şevki AYVACI Uygulamalarda STEAM Türkçe
Dr. Öğr. Üyesi Erkan ÇALIŞKAN Teknoloji Entegrasyonu ve Öğretim Teknolojileri Türkçe
Dr. Ayça ÇEBİ Dijital Yeterlik: Dijital Çağda Dönüşüm Yolculuğu Türkçe
Dr. Mehmet KOKOÇ & Dr. Hale ILGAZ E-öğrenmede Videolar: Uygulamalar ve Güncel Eğilimler Türkçe
Prof. Dr. Fahriye ALTINAY Open Pedagogy and Management: Service Quality for Smart Society   İngilizce
Dr. Öğr. Üyesi Sakine ÖNGÖZ  
Elektronik Mentorlük Türkçe


Giriş Yap'a tıklayarak kitap bölümünüzü gönderebilirsiniz.